Danh sách các dự án, sản phẩm tham dự Startup 2019

Từ ngày phát động cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đến nay đã có 5 nhóm khởi nghiệp tham gia với nội dung rất đa dạng. Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận đăng ký và hồ sơ dự...

Phòng thực hành khoa công nghệ

Khoa đang trực tiếp sử dụng 47 phòng thực hành và 01 xưởng, phục vụ thực hành cho sinh viên các ngành đào tạo của Khoa.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88