CÁC BIỂU MẪU VÀ HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN HỌC PHẦN, ĐỒ ÁN TN

Khoa Công nghệ gửi các biểu mẫu, quy định trình bày đồ án học phần, đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Hiểu sao cho đúng?

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, sự chuyển dịch từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số trong khoảng hơn một thập niên trở lại đây đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực trên mọi phương diện của đời sống kinh...

Hội nghị tổng kết dự án V2WORK và họp thường niên Mạng lưới VEES-Net lần I

Diễn ra từ ngày 29-31/3/2021 tại Nha Trang, hội nghị nhằm tổng kết, báo cáo kết quả của dự án V2WORK cũng như chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong sứ mệnh nâng cao hiệu quả tìm kiếm việc làm và sáng tạo khởi nghiệp tại các trường...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88