HỘI NGHỊ “GẶP GỠ NGHỆ AN – NHẬT BẢN: HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN”

Sáng ngày 26/4, đại diện Trường Đại học Công Nghiệp Vinh và Công ty FAJ (tập đoàn WILL GROUP - Nhật Bản) đã tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”. Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với...

Tham gia tập huấn lần 4 - V2WORK: "Chuẩn bị hành trang việc làm cho sinh viên: Kỹ năng mềm và chương trình thực tập" (ToT Module 4)

Dự án V2WORK do Cộng đồng Châu Âu tài trợ hướng tới mục tiêu “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi...

Tập huấn về định hướng tư duy, kỹ năng và công cụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên

Thực hiện Quyết định số 884-QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", ngày 24/12/2018, Trường Đại học Công nghiệp Vinh chủ...

Tập huấn dự án V2WORK lần 5 tại Trà Vinh (ToT Module 5)

Dự án V2WORK do Liên minh Châu Âu tài trợ hướng tới mục tiêu “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp”...

Danh sách các dự án, sản phẩm tham dự Startup 2019

Từ ngày phát động cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đến nay đã có 5 nhóm khởi nghiệp tham gia với nội dung rất đa dạng. Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận đăng ký và hồ sơ dự...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88