Phòng thực hành khoa công nghệ

Khoa đang trực tiếp sử dụng 47 phòng thực hành và 01 xưởng, phục vụ thực hành cho sinh viên các ngành đào tạo của Khoa.

Biểu mẫu dành cho sinh viên

Một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên

Mẫu đơn đăng ký, thể lệ, mẫu thuyết minh sáng tạo khởi nghiệp 2019

Các nhóm sinh viên, các cá nhân có nhu cầu tham gia cuộc thi "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đăng ký và làm hồ sơ tham dự theo mẫu như các file đính kèm.

Giới thiệu

Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu (TTTT&PTTH) IUV được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh, nhằm mục đích thực hiện chuyên nghiệp các hoạt...

Nhân sự khoa công nghệ

Phó trưởng bộ môn, phụ trách về NCKH, đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo, thực tập ngành nghề, mời giảng, công tác phong trào và đoàn thể.

Vinh danh 10 dự án "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Nghệ An năm 2018

Tối nay (31/5), tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo" tỉnh Nghệ An năm 2018.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88