Thực tập lao động sản xuất gắn đào tạo tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh hóa.

Ngành Điện – Điện tử - Tự động hóa là một trong các ngành đào tạo chính của trường ĐHCN Vinh (IUV) theo hướng thực hành. Sinh viên ra trường của phải được đào tạo, rèn kỹ năng theo chuẩn đầu ra của XH, các Doanh nghiệp. Do đó,...

Giới thiệu Khoa công nghệ

Tham gia giảng dạy một số môn trong các chương trình liên kết đào tạo. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88