Giới thiệu

15:21 29/10/2018

I. CHỨC NĂNG

Viện nông nghiệp công nghệ cao  là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Công nghiệp Vinh có chức năng:

1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm nông nghiệp góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường.

2. Đào tạo sinh viên, cán bộ, doanh nhân... về quản lý, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

3. Tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao

II. NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi,  thuỷ sản và các lĩnh vực có liên quan.

- Triển khai thực nghiệm và đánh giá tính thích ứng, điều kiện cần và đủ để địa phương có thể áp dụng công nghệ cao được lựa chọn.

- Phát triển và mở rộng quy mô các công nghệ cao đã được thủ nghiệm có kết quả.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ, xuất - nhập khẩu công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

- Hợp tác trong và ngoài nước về nông nghiệp công nghệ cao

- Đào tạo, huấn luyện sinh viên, cán bộ, doanh nhân, …về nông nghiệp công nghệ cao

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020

- Lựa chọn các công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế- xã hội của từng vùng nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

- Nghiên cứu và phát triển tập trung các công nghệ Xanh, Sạch, Vi sinh, Môi trường, Nhà Kính, công nghệ Sau thu hoạch và thông tin cho các đối tượng: hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh, rau, củ, quả, màu, dược liệu, gia súc, gia cầm, tôm, cá,…

- Trong 2 năm đầu từ 2015 -2018 tập trung đào tạo, huấn luyện theo chuyên đề cho các cán bộ quản lý địa phương từ cấp phường/xã trở lên và các cá nhân quân tâm, mong muốn áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Từ 2017 đến 2020 đào tạo sinh viên, thạc sỹ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm, diện tích và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các Trạm thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao của Viện.

- Xây dựng các Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao

- Đăng ký, tham gia tuyển chọn, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở một số tỉnh có nhu cầu.
- Đăng ký, tham gia tuyển chọn, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Nhà nước.

- Đăng ký, tham gia tuyển chọn, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của các tổ chức quốc tế.

IV. HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Trong nước: Hợp tác, liên kết với Viện Hàn lâm Việt Nam, c ác Viện nghiên cứu nông nghiệp của Bộ nông nghiệp, các khoa nông nghiệp của các Trường ĐH, Cao Đẳng ở Việt Nam, các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp…

2. Ngoài nước : Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan, Nga, Úc, v.v…


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88