Thông báo tham dự Lễ Trao bằng tốt nghiệp - Ngày Hội việc làm 2019

2019-07-03 10:04:36

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, Đại diện các Doanh nghiệp tuyển dụng, Các giảng viên, nhân viên nhà trường, toàn thể sinh viên khóa 2 và gia đình

Chủ trì: TS. Trần Mạnh Hà - Hiệu trưởng

Thời gian: 8 giờ ngày 06/07/2019

Địa điểm: Hội trường nhà B, Trường ĐH Công nghiệp Vinh
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88