Các hình ảnh mới nhất của đoàn thực tập

10:48 27/09/2018

Thứ tư , Ngày 02/12/2015

Tại các điểm thực tập,  sinh viên đã bắt tay vào các công việc nặng, có tính kỷ thuật cao và nghiêm ngặt.

Ở Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa .

Đặt các Cell (mỗi tấm dài 13 – 18 m) lên thành, hàn tạo bể chứa lọc dầu.

Đang cẩu các Cell đưa lên vị trí.

Đặt, điều chỉnh các Cell vào đúng vị trí.

Ở Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà, Lào Cai.

Kéo dây truyền tải


Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Bộ môn Điện – Điện tử thăm SV tại công trườngDùng tời, tập trung kéo dây, phục vụ nhà máy thủy điện
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88