Trường Đại học Công nghiệp Vinh ra mắt Hội đồng trường

2020-06-24 14:14:46

(VLR) Ngày 23/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và thông qua kế hoạch hành động năm 2020. Tại Đại hội, Tiến sĩ Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Logistics Review đã được đại diện các Nhà đầu tư mời và giới thiệu tham gia Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) với 100% ý kiến tán đồng và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Ảnh: Phó Bá Cường)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Ảnh: Phó Bá Cường)

Sau đó, Hội đồng trường - Đại học Công nghiệp Vinh (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) với 13 thành viên đã thông qua đề cử và biểu quyết bầu Ban lãnh đạo Hội đồng trường bao gồm: ông Trần Lê Dũng giữ chức vụ Chủ tịch; ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tiến sĩ Lê Văn Hỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Hội đồng trường và Ban lãnh đạo Hội đồng trường - Nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường cho rằng, đây sẽ là một nhiệm kỳ thể hiện quyết tâm, đoàn kết tập trung xây dựng các định hướng chiến lược phát triển nhà trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tối đa nguồn lực và các lợi thế của nhà trường trong thời kỳ mới, đưa Trường Đại học Công nghiệp Vinh trở thành ngôi trường chuẩn mực, điển hình trong khu vực và trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia và tiên tiến hội nhập môi trường đại học quốc tế.

Từ trái qua: TS. Lê Văn Hỷ, ông Trần Lê Dũng, ông Nguyễn Đình Thắng nhận nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp Vinh - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Phó Bá Cường)

Từ trái qua: TS. Lê Văn Hỷ, ông Trần Lê Dũng, ông Nguyễn Đình Thắng nhận nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp Vinh - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Phó Bá Cường)

Việc Trường Đại học Công nghiệp Vinh thành lập và ra mắt Hội đồng trường là thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị định 99 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, Hội đồng trường là tổ chức quản trị đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường giữ vai trò là một mắt xích quan trọng trong quản trị đại học, là một kênh giám sát việc thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học. Hội đồng trường được quyền quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự, tiêu chuẩn hiệu trưởng, các chức danh quản lý...; quyết định chính sách học phí; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường; các kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển của trường đại học.

Theo quy định tại khoản 8 và 12 Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, cơ cấu tổ chức của tất cả các trường đại học đều yêu cầu có Hội đồng trường. Đối với trường đại học tư thục, Hội đồng quản trị được thay thế bằng Hội đồng trường.

Trường Đại học Công nghiệp Vinh với tầm nhìn trở thành một trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc hoạt động theo định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng, từng bước đạt chuẩn Quốc gia và khu vực, đóng góp nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung. Cùng với đó là sứ mệnh trở thành cơ sở giáo dục đại học cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao phục vụ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp Vinh giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các chiến lược phát triển của trường... (Ảnh: Phó Bá Cường)

Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp Vinh giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các chiến lược phát triển của trường... (Ảnh: Phó Bá Cường)

Đại học Công nghiệp Vinh định hướng giáo dục khai phóng theo tiêu chí toàn cầu hóa, quốc tế hóa như xây dựng chủ thể giáo dục phù hợp với thời đại 4.0, tăng kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo để tăng thích ứng cho sinh viên với nhiều môi trường công việc và cuộc sống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu (dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa, thư viện điện tử…) phát triển năng lực tiếp nhận cho người học trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI và xu hướng kết nối phẳng…

Tin rằng, với những thành viên giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm quản trị, quan hệ xã hội rộng, đủ tiềm lực và uy tín, Hội đồng trường – Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ có những định hướng chiến lược giúp trường đạt nhiều thành công trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Hồng Út (Báo Vietnam Logistics Review)Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88