Trường Đại học Công nghiệp Vinh thành lập Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu

2020-06-27 18:55:59

Nhằm góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức và làm cho bộ máy của Nhà trường hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, trong tháng 6 năm 2020, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu , một đơn vị trực thuộc của Nhà trường.

Trung tâm Truyền thông và phát triển thương hiệu IUV

Sự ra đời của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu nhằm mục đích thực hiện chuyên nghiệp các hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của Nhà trường trong điều kiện trường ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế một cách sâu rộng hơn.

Cùng với những nỗ lực củng cố về đội ngũ, chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng lao động, nhu cầu xã hội, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đang hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế của mình trong bản đồ các trường đại học ở Việt Nam và trong khu vực. Vì thế với việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu , IUV đã và đang góp phần cụ thể hoá mục tiêu đó của nhà trường trong những năm sắp tới.

Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV

Hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được lãnh đạo trường phân công.

Về chức năng, Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu tổ chức, quản lý hoạt động các tài khoản trên mạng Internet của trường và các kênh truyền thông khác liên quan đến website, mạng xã hội (facebook, fanpage); truyền thông và quản trị thương hiệu của Nhà trường.

Về nhiệm vụ và phương hướng hoạt động, Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV có nhiệm vụ tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, mạng xã hội (facebook, fanpage), truyền thông, quản trị và khuếch trương thương hiệu; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ oạt động website và mạng xã hội; Là đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website và trên mạng xã hội của trường; Quản lý hệ thống website của trường; Quản lí các trang mạng xã hội như facebook, fanpage của trường; Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website và các tài khoản trên mạng xã hội của trường; Vận hành hệ thống website, các tài khoản mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật; Thiết lập, quản lý, cập nhật và lưu trữ hệ thống dữ liệu truyền thông của trường; Quảng bá website và các trang mạng xã hội như facebook, fanpaage của trường trên các phương tiện truyền thông khác; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, của các địa phương Bắc Trung Bộ và của trường trên website và trên các trang mạng xã hội như facebook, fanpage của trường; Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thuộc trường tham gia cung cấp thông tin để chọn lọc, biên tập đăng lên website và các trang mạng xã hội của trường; Tổ chức đánh giá website và các tài khoản mạng xã hội của trường theo định kỳ;

Về hoạt động truyền thông , Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại; Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của trường gồm: phim tài liệu, clip, video...; Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về trường qua các phương tiện truyền thông; Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động thường xuyên, về các event của trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với trường...; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên trường;

Hoạt động truyển thông của Trung tâm TT&PTTH

Về hoạt động quản trị thương hiệu, Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của trường; Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của trường; Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của trường; Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của trường với các cơ quan chức năng.

Ngoài ra Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của trường có liên quan đến chức năng của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV Phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh. Trong đó Trung tâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông, hỗ trợ kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường theo từng giai đoạn cụ thể; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thông tin về các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên và sinh viên trên các kênh truyền thông; Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm; Triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của người học đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường.

Cẩm nang tuyển sinh 2020

Mới đây, được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường, vào những ngày đầu tháng 6 năm 2020, Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV đã tiến hành biên soạn và kịp thời xuất bản cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2020 . Việc phát hành cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã thực sự mang đến nhiều thuận tiện cho phụ huynh và thí sinh trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin tuyển sinh đại học của trường một cách kịp thời, công khai với tất cả những yếu tố cần và đủ; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Nhà trường trong công tác tuyển sinh năm 2020. Đó là thành công đầu tiên của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV được thực hiện ngay sau khi thành lập.

Công tác tổ chức sự kiện cũng là một trong trong những nhiệm vụ chính yếu của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV. Theo đó Trung tâm có trách nhiệm trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xã hội gắn với các sự kiện lớn của Nhà trường và của đất nước; Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động nổi bật của trường và các đơn vị thuộc trường; Hỗ trợ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên nhằm tăng cường hoạt động quan hệ doanh nghiệp; Tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp các khóa học theo sự phân công của Hiệu trưởng; chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm; Quản lý và giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động truyền thông trên hệ thống mạng của trường và các đơn vị thành viên.

Với sự ra đời của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đang hiện thực hóa tầm nhìn “Trở thành một trường đại học đào tạo đa ngành đa bậc học hoạt động theo định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng, từng bước đạt chuẩn Quốc gia và khu vực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước”. Hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV là một trong những giải pháp để cụ thể hóa mục tiêu và thực hiện tầm nhìn đó.

Mặt khác, Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV cũng sẽ là kênh thông tin chính thức chuyển tải các chủ trương, thông tin đào tạo và quan hệ hợp tác của Nhà trường đến với sinh viên, phụ huynh và các đối tác.

Hi vọng Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu IUV sớm trở thành một địa chỉ tin cậy; là cầu nối của các đối tác và Nhà trường trong hợp tác toàn diện, cùng nhau phát triển.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88