Thông báo tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề "Giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm"

2020-08-24 16:20:05

Ban tổ chức Hult Prize khu vực Đông Nam Á thông báo tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề: "Giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm" và phát động các Trường Đại học hợp tác thành lập và tổ chức Hội đồng thi cơ sở tại Trường. Mô hình khởi nghiệp xã hội chiến thắng sẽ được cấp vốn 1.000.000 USD để phát triển giải pháp kinh doanh của mình và nhân rộng ra nhiều quốc gia.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88