Trang thiết bị được tài trợ thuộc dự án V2Work do quỹ Eramus+ Liên Minh Châu Âu tài trợ

2020-01-30 10:46:00

Với mong muốn tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp. Dự án V2Work sẽ phát triển năng lực các Trung tâm hướng nghiệp của các đối tác nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm, phát triển kỹ năng khởi nghiệp và hỗ trợ mục đích kinh doanh của sinh viên.

Với sự hợp tác của 3 trường đại học tại Châu Âu và 8 trường đại học tại Việt Nam, trong đó có trường Đại học Công nghiệp Vinh. Dựa trên sự tăng cường quan hệ hợp tác phát triển cùng với thị trường lao động sẽ cải thiện chất lượng thực tập và chất lượng đào tạo tại chỗ cho sinh viên.

Bên cạnh đó, nhằm hiện đại hóa các Trung tâm Hướng nghiệp của 8 trường đại học tại Việt Nam thông qua việc tài trợ các cơ sở vật chất phục vụ cho các công tác hỗ trợ sinh viên tại cơ sở giáo dục được tốt hơn. Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Giới Thiệu Việc Làm và Khởi Nghiệp IUV đã nhận được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất từ dự án V2Work. Từ đó, cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ các cơ sở vật chất, công cụ hiệu quả dành cho chuyên viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy và hỗ trợ việc làm cũng như khả năng khởi nghiệp của sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh trang thiết bị được tài trợ tại IUV
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88