Giới thiệu

Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu (TTTT&PTTH) IUV được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh, nhằm mục đích thực hiện chuyên nghiệp các hoạt...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88