Trường Đại học Công nghiệp Vinh tham dự Lễ ra mắt "Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam"

2020-10-30 15:54:02

Ngày 29/10, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam (VEES-NET).

VEES-NET là một mạng lưới hợp tác thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên. Đây là mạng lưới đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án 'Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tim kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp' (V2WORK). Mạng lưới được thành lập từ sự hợp tác chặt chẽ của 8 trường đại học hàng đầu của Việt Nam gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trà Vinh.

Đại diện các thành viên mạng lưới chụp ảnh kỷ niệm tại phiên họp thứ nhất

Với tư cách là một thành viên của dự án V2WORK, Trường Đại học Công nghiệp Vinh (IUV) cũng là một trong 8 Trường thành viên sáng lập mạng lưới. Tại phiên họp thứ nhất, TS. Trần Mạnh Hà - Quyền Hiệu Trưởng Nhà trường đã được bầu là thành viên của Hội đồng quản trị VESS - NET nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Lễ ra mắt Hội đồng quản trị VEES-NET

VEES-NET được thành lập với mục tiêu: Thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; thúc đẩy tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên; tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là bằng cách xác định các khoảng cách giữa các yêu cầu của thị trường lao động và sinh viên vừa tốt nghiệp; tăng cường kiến ​​thức về tính năng động trong việc tiếp cận thị trường lao động.

Đại diện thành viên dự án V2WORK IUV tham dự lễ ra mắt mạng lưới

Phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa các tài nguyên hiện có trong mỗi tổ chức; và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường lao động và các cơ sở giáo dục đại học bằng cách thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, với quan điểm nâng cao sự hiểu biết của các cơ sở giáo dục đại học về nhu cầu của thị trường lao động.

Thành viên mạng lưới VESS - NET chụp ảnh lưu niệm

Với tầm nhìn trở thành một mạng lưới bền vững của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam để hỗ trợ các dịch vụ nghề nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển tinh thần khởi nghiệp giữa các cơ sở giáo dục đại học, VEES-NET đặt mục tiêu luôn không ngừng hoàn thiện và kết nối ngày càng chính xác và sâu sát hơn nhu cầu của sinh viên, doanh nghiệp và xã hội.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88