Thông báo thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

2022-11-29 08:20:32

I. Mục đích

1. Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi

nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

2. Tạo môi trường để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý

tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

3. Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

II. Đối tượng và điều kiện tham dự

1. Học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện (gọi

chung là cơ sở đào tạo).

2. Học sinh các trường trung học phổ thông (THPT).

3. Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở (THCS) tham dự.

4. Mỗi nhóm/cá nhân tham gia cuộc thi không quá 05 thành viên

III. Lĩnh vực dự thi

Các lĩnh vực dự thi bao gồm:

1. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

2. Nông, lâm, ngư nghiệp;

3. Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính;

4. Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp;

5. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

IV. Quy định về bài dự thi

1. Hình thức

Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14,

phông chữ Times New Roman. Nội dung trình bày (Hướng dẫn tại Phụ lục 1 đính

kèm).

2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi

- Bản thuyết minh dự án (Mô tả chi tiết trong phụ lục số 02 đính kèm theo);

- Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03

phút (Mô tả chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm);

- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

V. Quy định về các vòng thi

1. Vòng cơ sở

a) Các cơ sở đào tạo

- Trung tâm/bộ phận hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp phối hợp với Đoàn

Thanh niên, Hội Sinh viên và các phòng, ban liên quan của trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi đến học sinh, sinh viên trong toàn trường. Hướng dẫn sinh viên lập bản thuyết minh dự án theo quy định tại Mục IV.

- Các cơ sở đào tạo tổ chức thi hoặc thành lập Hội đồng xét chọn dự án. Mỗi

cơ sở đào tạo lựa chọn tối đa 05 dự án (mỗi lĩnh vực tối đa 01 dự án) .

b) Các Sở giáo dục và đào tạo (GDĐT)

- Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi đến học sinh THCS, THPT trong

tỉnh/thành phố (bao gồm cả học sinh đang học hệ THPT trong các cơ sở đào tạo đóng

trên địa bàn tỉnh/thành phố). Hướng dẫn học sinh lập bản thuyết minh dự án theo

quy định tại Mục IV.

- Các Sở GDDT tổ chức thi hoặc thành lập Hội đồng xét chọn dự án. Mỗi Sở

Giáo dục và Đào tạo tổ chức lựa chọn tối đa 05 dự án (mỗi lĩnh vực tối đa 01 dự án) .

c) Thời gian nộp hồ sơ dự án về Bộ GDĐT: Từ ngày 15/01/2023 đến 12h00

ngày 05/02/2023.

d) Địa chỉ nhận hồ sơ dự án: Nộp online trên cổng http://dean1665.vn.3

VI. Vòng Bán kết

a) Lựa chọn và chấm các dự án:

Bộ GDĐT thành lập Ban Giám khảo chấm và lựa chọn tối đa 50 dự án của

sinh viên (mỗi lĩnh vực không quá 10 dự án); tối đa 30 dự án của học sinh THCS, THPT (mỗi lĩnh vực không quá 6 dự án). Các dự án sau khi được lựa chọn sẽ tham gia Vòng Đào tạo để tham dự Vòng Chung kết.

VII . Vòng thi chung kết

a) Thời gian, địa điểm: Cuối tháng 03/2023

b) Hình thức:

Các đội vượt qua Vòng Đào tạo, tham dự Vòng chung kết sẽ tham gia trưng

bày các sản phẩm, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đội tại các gian hàng theo các chủ

đề được Ban Tổ chức bố trí tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ V.

VIII. Giải thưởng

Đối với mỗi lĩnh vực dự thi quy định tại mục III, cơ cấu giải gồm: 01 giải nhất;

02 giải nhì; 03 giải ba; 04 giải khuyến khích.

IX. Thông tin liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học

sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Điện thoại: 0913 459 858, Email: btdung@moet.gov.vn;

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Điện thoại: 0985 602 816, Email:

nvtuan.hssv@moet.gov.vn )

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88