Trung tâm VN274 – BrainClick Vietnam-OEA Vietnam bổ sung địa điểm tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Nghệ An) 

Theo Quyết định số 4731/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa BrainClick Vietnam/OEA Vietnam (VN274) & Nhà Xuất Bản và Hội đồng Khảo thí Đại...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88