Trường Đại học Công nghiệp Vinh triển khai hoạt động Tự đánh giá cơ sở giáo dục

2024-01-11 16:01:49

Ngày 10/1/2024, Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức họp triển khai xây dựng kế hoạch tự đánh giá Nhà trường giai đoạn 2019 – 2023 dưới sự chủ trì của TS. Trần Mạnh Hà – Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

TS. Trần Mạnh Hà - Quyền Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì

Nhằm tiến tới Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào năm 2025, ngay những ngày đầu của năm 2024, trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tiến hành các hoạt động Tự đánh giá cơ sở giáo dục như: Thành lập Hội đồng Tự đánh giá, xây dựng kế hoạch Tự đánh giá …

Để hoạt động Tự đánh giá Nhà trường hiệu quả, đúng quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGD ĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội đồng đã lắng nghe PGS.TS Trần Anh Tuấn – Phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng báo cáo thực trạng hoạt động Tự đánh giá Nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 và những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Tự đánh giá của Nhà trường giai đoạn 2019 – 2023.

Hội đồng đã phân tích, thảo luận và nghe ý kiến góp ý, bổ sung của các chuyên gia, Hội đồng thống nhất: Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý về công tác Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Tiến hành Tự đánh giá cơ sở giáo dục từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2022 – 2023 theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; Xây dựng kế hoạch cải tiến phát huy điểm mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng theo các quy định hiện hành tiến tới Kiểm định chất lượng Nhà trường vào năm 2025.

Tiến hành hoạt động kiểm định chất lượng nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời khẳng định vị thế của trường Đại học Công nghiệp Vinh trong hệ thống giáo dục đại học của nước ta.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88