DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

2023-06-23 16:46:10

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Trần Mạnh Hà

Bí thư Chi bộ

2

Bà Đặng Thị Hằng

Phó thư Chi bộ

3

Bà Lê Thị Bắc Hà

Ủy viên

4

Ông Đặng Đình Hạnh

y viên

5

Bà Phùng Thị Thanh

Ủy viên


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88