Giới thiệu chung

2022-08-04 21:31:18

Tên đơn vị: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Vinh
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Communist Youth Union of the Industrial University of Vinh City
Địa chỉ văn phòng​: P207, Tầng 2, Toà B, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Số 26 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0967.175.567
Fanpage Đoàn thanh niên: https://www.facebook.com/iuv2013

Giới thiệu:

Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở Đoàn tương đương cấp Phường(xã) trực thuộc Thành Đoàn Vinh. Tiền thân là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trong những năm gần đây, Đoàn trường Đại học Công nghiệp Vinh đã có những bước phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý 10 Chi đoàn sinh viên và 01 Chi Đoàn Cán bộ - Viên chức.

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Thành Đoàn Vinh những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Vinh, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Thành Đoàn Vinh lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Vinh.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88