Phòng thực hành khoa công nghệ

10:34 10/10/2018

Khoa đang trực tiếp sử dụng 47 phòng thực hành và 01 xưởng, phục vụ thực hành cho sinh viên các ngành đào tạo của Khoa.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88