Giới thiệu Khoa công nghệ

22:36 19/09/2018

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ. ( Faculty of Technology Science​ )

Điện thoại: 0383. 535232 - 112

Di động: 0987 625 515
Email: thanhphung@iuv.edu.vn hoặc huyenthanh0409@gmail.com

Địa chỉ văn phòng Khoa: Tầng 3, Nhà A (Nhà 4 tầng), Trường ĐH Công nghiệp Vinh, Số 26, Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An .

I. GIỚI THIỆU.

Khoa Công nghệ thành lập ngày 12/06/2013.

+ Khoa Công nghệ đào tạo theo phương pháp: Gắn giảng dạy kiến thức với thực hành, tiếp cận với các thiết bị hiện đại, tiên tiến. Đáp ứng yêu cầu đầu ra của các doanh nghiệp.

+ Hiện có khoảng 1000 sinh viên đang học các ngành tại Khoa Công nghệ theo các hệ đào tạo khác nhau: cao đẳng, đại học. Ngoài ra Khoa Công nghệ còn tham gia giảng dạy các hệ đào tạo: Liên thông văn bằng 2, kết nối doanh nghiệp đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn như an toàn lao động các ngành, chứng chỉ tin học ứng dụng.

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ.

1. Quản lý, tổ chức giảng dạy các học phần có trong chương trình của các ngành đào tạo do khoa phụ trách và các học phần có cùng chuyên môn nhưng ở các khoa khác trong trường. Tham gia giảng dạy một số môn trong các chương trình liên kết đào tạo. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của trường.

2. Tổ chức các hoạt động Nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Hội đồng Khoa học Đào tạo trường; tham gia các dự án, các đề tài Nghiên cứu khoa học do các cấp triển khai; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, gắn học lý thuyết với thực hành, thực tiễn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khoa đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

3. Tổ chức biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, bài giảng môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, khai thác có hiệu quả các vật tư, thiết bị dạy học; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc khoa, bộ môn.

5. Chủ động đề xuất với lãnh đạo trường trong việc mở mã ngành đào tạo mới phù hợp với năng lực và hướng phát triển của khoa, nhu cầu Xã hội.

6. Quản lý giảng viên, viên chức và sinh viên thuộc khoa theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị trong trường quản lý, đánh giá, xếp loại giảng viên, viên chức, sinh viên trong khoa, bộ môn một cách chính xác, hiệu quả nhằm củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong khoa, cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung. Tổ chức, triển khai, phối hợp thực hiện các phong trào xã hội, từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... do các cấp phát động nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, sinh viên trong khoa.

7. Quản lý, nhận xét, đánh giá giảng viên các đơn vị khác được phân công giảng dạy tại khoa Công nghệ.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA CÔNG NGHỆ.

1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

- Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

- Công nghệ thực phẩm (CNTP)

- Công nghệ Kỹ thuật nhiệt

2. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC .

- Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện t

3. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu theo chuyên đề, chủ đề, mô đun: Cơ khí cắt gọt; Cơ khí hàn; Hành chính Văn phòng; AUTOCAD;.…..

4. LIÊN KẾT, HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Liên kết, hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động với: ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh, ĐH FPT, Hội Tin học Việt Nam, Tổ chức đào tạo Hoa Kỳ IAE tại Việt Nam, Công ty Xuất khẩu lao động Sovilaco – Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tập đoàn Tin học Hồng Cơ; …


IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT – ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – THỰC HÀNH

Khoa Công Nghệ thực hiện gắn hữu cơ học lý thuyết với thực hành, thự c tế. Khoa đang trực tiếp sử dụng 47 phòng thực hành và 01 xưởng, phục vụ đào tạo thực hành cho tất cả sinh viên các ngành của Khoa.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88