Giới thiệu

09:32 07/11/2018

1. Giới thiệu.

  • Tên gọi đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
  • Tên tiếng anh: Informatics Foreign languege Center.
  • Địa chỉ: Tầng 1 nhà B – 26 Nguyễn Thái Học , Phường Đội Cung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.
  • Điện thoại: 0383.999.656
  • Đội ngũ: Hiện nay, Trung tâm gồm 7 giáo viên và 1 nhân viên, trong đó có: 8 thạc sỹ.
  • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là cơ sở giáo dục trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Vinh, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Vinh, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng khác của nhà nước về lĩnh vực công tác có liên quan đã được pháp luật quy định.

2. Chức năng – Nhiệm vụ

-  Giảng dạy Tiếng Anh cho các lớp hệ chính quy theo Kế hoạch đào tạo của trường;

-  Đào tạo, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học;

-  Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ và tin học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các đối tượng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế;

-  Tham gia các chương trình nghiên cứu và giảng dạy khác trong lĩnh vực Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường và xã hội;

-  Quản lý học vụ, quản lý nhân lực, tài sản của Trung tâm.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trường Đại học Công nghiệp Vinh.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88