Giới thiệu

14:24 18/10/2018

GIỚI THIỆU

1. Tên tiếng việt: VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

2. Tên tiếng Anh: Institute of Science and Technology.

3. Viết tắt: IST.

4. Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Trường ĐH Công nghiệp Vinh, Số 26, Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

5. Điện thoại: 0238535232 -116

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ các lĩnh vực để phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo đại học của nhà trường. Thực hiện triển khai các kết quả nghiên cứu vào đời sống hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng. Tiến hành khai thác dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ phục vụ đào tạo nhân lực gắn liền thực tiễn.

2. Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu cơ bản các lĩnh vực mà trường đào tạo đại học để phục vụ giảng dạy và đào tạo. Giúp Hội đồng quản trị, ban giám hiệu

trường Đại học công nghiệp Vinh định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của nhà trường.

b. Quản lý, giám sát quá trình thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp mà trường Đại học Công nghiệp Vinh chủ trì hoặc liên danh liên kết với các đơn vị khác.

c. Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm các thiết bị vật liệu và công nghệ mới.

d. Triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới của nhà trường vào đời sống sản xuất.

e. Hỗ trợ khởi nghiệp và các ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trong sinh viên và giảng viên.

f. Dịch vụ khoa học công nghệ : Tư vấn, giám sát thiết kế các hạ tầng khoa học kỹ thuật các vấn đề liên quan Trường thế mạnh .

g. Hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan.

h. Quản lý tài sản của đơn vị theo quy định trường Đại học công nghiệp Vinh.

i. Các nhiệm vụ khác mà Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu giao.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88