Nhân sự

14:33 18/10/2018

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

ThS. Nguyễn Thanh Quảng

Điện thoại: 0979.457.757
Email: ntquang.dlna@gmail.com

Mảng công việc phụ trách :

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

- Quản lý nghiên cứu viên, cán bộ nhân viên của viện theo quy định của pháp luật và của trường ĐH Công nghiệp Vinh.

- Quản lý cơ sở vật chất của Viện​

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hệ thống điều khiển tự động scada, dcs, plc

- Công nghệ bảo vệ hệ thống điện.

- Công nghệ năng lượng: điện mặt trời, điện gió.

THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU

TS. Nguyễn Ngọc Thuần
Di động: 0912.884.405
Email: thuannguyen@iuv.edu.vn hoặc thuannam@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Trí tuệ nhân tạo

- A utomat và Ngôn ngữ hình thức.

- Toán học trong công nghệ thông tin.


TS. Trần Mạnh Hà
Điện thoại: 0949.232.689
Email: hatran@iuv.edu.vn hoặc tranmanhha.iuv.edu@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- ​Nghiên cứu chuyên sâu: Kỹ thuật khuôn mẫu, Máy CNC và rô bốt công nghiệp, Ma sát học,....

- Hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh.


ThS. Lê Thị Hoài Thu
Di động: 0918.497.085 hoặc 0975.887.944
Email: thule@iuv.edu.vn hoặc Hoaithu109@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

- Lập trình Java

- Lập trình windows nâng cao, Quản lý dự án phần mềm,.........


TS. Trần Đăng Thạch
Điện thoại: 0915.770.879
Email: thachtran@iuv.edu.vn hoặc trandangthach@yahoo.com.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hóa vô cơ, Hóa Hữu cơ, Quá trình và thiết bị trao đổi cơ học,.....

- Phân tích hợp chất từ cây bản địa, cây dược liệu.CH. Cao Đăng Hướng
Di động: 0983.898.966
Email: huongcao@iuv.edu.vn hoặc cda.huong@gmail.com.

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hệ thống trang bị điện - điện tử , Hệ thống cung cấp điện, PLC trong công nghiệp,.....

- Nông nghiệp công nghệ cao.

- Năng lượng mới.


ThS. Mai Thị Kim Phượng
Điện thoại: 0962.460.844
Email: phuongmai@iuv.edu.vn hoặc Kimphuong1389@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Công nghệ hóa thực phẩm: Bảo quản thực phẩm, xử lý sau thu hoạch

- Xử lý nước thải.

- Chiết xuất tinh dầu.ThS. Đoàn Thị Hà
Di động: 0988.366.557

Email: hadoan@iuv.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Phân tích tài chính dự án;

- Nghiên cứu phân tích thị trường.


Lê Trà Giang
Di động: 0942.331.903

Email: giangle@iuv.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Thị trường lao động ngành du lịch khách sạn

- Nâng cao hiệu quả quản trị khách sạn


ThS. Chu Lan Anh
Di động: 0964.220.245

Email: anhchu@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Xây dựng khai thác du lịch sinh thái du lịch tâm linh theo đặc điểm địa phương.

- Mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88