Giới thiệu

10:05 03/10/2018

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Du lịch

Tên đơn vị: KHOA KINH TẾ DU LỊCH. ( ECONOMICS - TOURISM FALCULTY ​)

Điện thoại: 0383. 535232 - 111

Di động: 0913 327 008
Email: quynhdao@iuv.edu.vn hoặc daonhuquynhiuv@gmail.com

Địa chỉ văn phòng Khoa: Tầng 3, Nhà A (Nhà 4 tầng), Trường ĐH Công nghiệp Vinh, Số 26, Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An .

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kinh tế - Du lịch thành lập ngày 12/06/2013. Gồm 4 Bộ môn.

- Bộ môn Kế toán – Kiểm toán.

- Bộ môn Quản trị khách sạn.

- Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành.

- Bộ môn Quản lý công nghiệp

+ Khoa Kinh tế - Du lịch đào tạo theo phương pháp kết hợp giảng dạy kiến thức với thực hành, đào tạo theo nhu cầu thực tế của các Doanh nghiệp.

+ Hiện có khoảng 1000 sinh viên đang học các ngành tại Khoa Kinh tế - Du lịch theo các hệ đào tạo khác nhau: cao đẳng, đại học. Ngoài ra Khoa Kinh tế - Du lịch còn tham gia giảng dạy các hệ đào tạo: Liên thông, văn bằng 2, kết hợp với doanh nghiệp đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn như chứng chỉ kế toán thực hành, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, chứng chỉ kế toán trưởng,...

II. CHỨC NĂNG

1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực kinh tế, du lịch theo kế hoạch đào tạo của Trường. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Trưởng khoa là người trực tiếp điều hành các công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa hàng năm và chương trình dài hạn.

- Đứng đầu mỗi khoa là Trưởng khoa, giúp việc cho Trưởng khoa có Phó trưởng khoa và các trưởng bộ môn.

- Quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giảng viên các bộ môn; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học, giáo dục đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt phương pháp, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên.

- Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm các lớp sinh hoạt.

- Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng môn học, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

- Phối hợp với phòng đào tạo, trung tâm tuyển sinh và đào tạo liên tục thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên.

- Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong và ngoài nước; tổ chức trao đổi giảng viên với các trường, Khoa nghiên cứu nước ngoài.

- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của nhà nước và nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc đưa sinh viên đi thực tập ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

- Theo dõi, tổ chức dự giờ kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

- Phối hợp với Phòng đào tạo xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy và phân công giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn.

- Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới.

- Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa.

- Phối hợp với các phòng ban chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giảng viên, giáo viên và học sinh - sinh viên trong Khoa, Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho học sinh và sinh viên trong khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban giám hiệu phân công.

IV. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KINH TẾ

1. Đào tạo Đại học

- Ngành Quản lý công nghiệp

- Ngành Kế toán – Kiểm toán

- Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

- Ngành Quản trị khách sạn

2. Đào tạo Cao đẳng

Đào tạo chất lượng tốt đảm bảo đầu ra cho các Doanh nghiệp trong nước và cung cấp lao động chất lượng cao cho xuất khẩu lao động.

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản trị khách sạn

- Hướng dẫn du lịch

3. Đào tạo ngắn hạn:

Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

4. Liên kết, hợp tác đào tạo & Tuyển dụng lao động trong nước và quốc tế:

Liên kết, hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động với: ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế quốc dân; Tổ chức đào tạo Hoa Kỳ IAE tại Việt Nam, Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Tổng công ty 28…


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88