Giới thiệu

07:59 07/11/2018

1. Giới thiệu.

  • Tên gọi đơn vị: Khoa Cơ bản
  • Tên tiếng anh: Faculty of Basic Science.
  • Địa chỉ: Tầng 1 nhà B – 26 Nguyễn Thái Học , Phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Điện thoại: 0383. 535232 - 108
  • Đội ngũ: Hiện nay, Khoa Cơ bản gồm 7 giảng viên và 1 nhân viên, trong đó có: 6 thạc sỹ và 2 cử nhân.
  • Khoa Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật.

2. Chức năng - Nhiệm vụ.

-  Cùng với các khoa chuyên ngành xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các ngành đào tạo của Nhà trường;tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

-  Tổ chức hoạt động khoa học trong khoa; tham gia hoạt động khoa học cấp trường và các cấp cao hơn có thể;

-  Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-  Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đoà tạo và nghiên cứu khoa học;

-  Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệp khoa học;

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối soongscho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng vieenvaf cán bộ nhân viên thuộc khoa.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88