Hội thảo nhân rộng lần thứ 5 (ToT5) – Dự án V2WORK do quỹ ERAMUS Liên minh Châu Âu tài trợ

2019-05-15 10:36:00

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án V2WORK tại trường Đại học Công Nghiệp Vinh, ngày 15/05/2019 Trung Tâm Giới thiệu Việc làm và Khởi nghiệp IUV đã tổ chức hội thảo nhân rộng lần thứ 5 với chủ đề “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP WEBSITE VÀ CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN; TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM” với sự tham gia của các phòng ban liên quan, đại diện lãnh đạo các Khoa, các trung tâm, sinh viên và thành viên trong Ban điều phối dự án V2WORK.

Trong hội thảo, các báo cáo đã trình bày về các chủ đề: Vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm và khởi nghiệp; Công tác tổ chức ngày hội việc làm; Các dịch vụ mới của văn phòng; Thiết kế website của Trung tâm và sử dụng nền tảng Moodle để thiết kế các khóa học online. Những thành viên tham dự đã có nhiều góp ý và đề xuất thiết thực, cụ thể cho việc tổ chức các hoạt động sắp tới của Trung tâm phù hợp và hỗ trợ những hoạt động khác của nhà trường nhằm mục tiêu hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Kết thúc Hội thảo, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm và khởi nghiệp IUV đã tổng kết các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự và ghi nhận những ý kiến đóng góp, xem xét để xây dựng những hoạt động sắp tới của dự án được hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88