Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Công nghiệp Vinh (IUV) và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)

2022-08-17 10:41:48

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Công nghiệp Vinh (IUV) và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88