Nhân sự Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu

2022-07-20 15:58:00

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ tên: Hoàng Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Di động: 0979.991.104

Email: hienhoang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động tại Trung tâm

- Xây dựng và tiến hành các hoạt động Truyền thông của Nhà trường.

- Quản lý và điều phối nhân sự của Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban điều hành Hội đồng Trường và Ban giám hiệu .

CHUYÊN VIÊN

Ths. Đặng Đình Hạnh

Di động: 0983.721.076
Email:
hanhdang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách

- Quản lý vận hành hệ thống các tài khoản trên mạng Internet của Trường và các kênh truyền thông.

- Phụ trách các chương trình quảng cáo Fanpage, Website, quảng bá thương hiệu.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Phan Khánh Hồi

Di động: 0982.163.087
Email: hoiphan@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách

- Phụ trách đăng tin bài, tổ chức sự kiện, thiết kế xây dựng các sự kiện nội bộ và truyền thông của Trường.

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Đậu Văn Tuấn

Di động: 0967.175.567
Email: tuandau@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách kỹ thuật, quay phim chụp ảnh, tổ chức sự kiện.

- Tham gia hoạt động Truyền thông.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Chu Thị Lan Anh

Di động: 0964.220.245
Email: lananhchu@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Đăng tin bài, phục vụ hoạt động Truyền thông.

- Tư vấn tuyển sinh Fanpage.

- Tổ chức sự kiện

CHUYÊN VIÊN

CN . Trần Thị Kim Chi

Di động: 0378.693.522
Email: kimchibc5@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách đăng tin bài, phục vụ hoạt động Truyền thông.

- Thiết kế ảnh, banner trên Website, Fanpage.

- Tư vấn tuyển sinh Fanpage.

- Thực hiện công tác hành chính tại Trung tâm.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88