Nhân sự Trung tâm liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

10:45 31/10/2018

GIÁM ĐỐC

Ths. ĐặngThị Hằng
Điện thoại: 02383.540.666
Email: hangdang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách hoạt động chung của Phòng.

- Trực tiếp phụ trách công tác lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch phát triển các chương trình Liên kết Đào tạo.​​

- Tham mưu cho BGH về cách tổ chức quản lý thực hiện các hoạt động Liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

- Trực tiếp lập kế hoạch tuyển sinh đào tạo các khóa ngắn hạn.​

- Triển khai các chương trình kết nối doanh nghiệp.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Phan Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0383. 535232 - 126

Di động: 0978.288.762
Email: phanduong1983@yahoo.com

Mảng công việc phụ trách:

- Trực hành chính: Nhận và lưu trữ công văn đến, công văn đi, .......

- Trực tiếp phụ trách các chứng chỉ ngắn hạn: An toàn lao động, chứng chỉ nghiệp vụ,........

- Tham gia giảng dạy các môn học của bộ môn Công nghệ thông tin: Đồ họa máy tính, Hệ điều hành,........

- Trực tiếp tuyển sinh các chương trình ngắn hạn.

- Trực tiếp kết nối doanh nghiệp.

CHUYÊN VIÊN

Th.s. Lê Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại : 0966.76.75.75

Di động: 0912.181.582
Email: myhanh8282@gmail.com

Mảng công việc phụ trách

- Phụ Trách công tác đối ngoại.

- Phụ trách công tác truyền thông của Phòng.

CHUYÊN VIÊN

CN. Đậu Văn Tuấn

Điện thoại : 0966.76.75.75

Di động: 0941.755.567
Email: tuandau@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Trực tiếp xây dưng kế hoạch tuyển sinh và Tuyển inh du học sinh                Lào. Quản lý các du học sinh Lào đang học tập tại trường

- Phụ trách công tác truyền thông của Phòng.

- Quản lý Ký túc xá.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88