Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2023

2022-11-11 09:31:00

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học liên thông năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2023 như sau:

1. Điều kiện của người dự tuyển liên thông :

1.1 Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

1.2 Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hình thức đào tạo:

- Đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức chính quy.

- Đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

3 . Ngành đào tạo và chỉ tiêu:

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu đào tạo Liên thông chính quy

Chỉ tiêu đào tạo vừa làm vừa học

Đại học VLVL

Liên thông VLVH

1

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

41

63

12

2

7480201

Công nghệ thông tin

46

66

14

3

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12

18

0

4

7340301

Kế toán

44

66

14

5

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

11

18

0

6

7810201

Quản trị khách sạn

15

24

0

4 . Hình thức tuyển sinh:

4.1 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh theo hình thức sau:

- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT ( xét tuyển học bạ THPT ).

4.2 Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức như sau:

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT ( xét tuyển học bạ THPT );

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc cao đẳng ( Xét tuyển theo bảng kết quả học tập ở bậc cao đẳng ).

4.3 Người đã tốt nghiệp đại học được dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp đại học của một ngành đào tạo khác, trên cơ sở công nhận và chuyển đổi tín chỉ, sinh viên được miễn trừ các học phần tương ứng với những khối lượng học tập đã tích lũy theo quy định.

5 . Phương thức tổ chức đào tạo:

5.1 Nhà trường thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ: tổ chức đào tạo theo lớp học phần, cho phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần.

5.2 Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác ( trung cấp, cao đẳng ), một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác ( đại học ) được Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học.

5.3 Hội đồng chuyên môn của Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ:

a) Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần;

b) Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần;

c) Công nhận, chuyển đổi theo cả chương trình đào tạo.

5.4 Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo.

6 . Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển ( theo mẫu của Trường ĐHCN Vinh );

- Bản sao có chứng thực bảng điểm trung cấp, cao đẳng hoặc đại học;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và học bạ THPT ( đối với thí sinh đăng ký dự tuyển từ trung cấp hoặc cao đẳng không cùng khối ngành đăng ký dự tuyển liên thông lên đại học );

- 02 ảnh 3x4 ( chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ).

Ghi chú: Đối với thí sinh đang trong thời gian chờ cấp văn bằng, nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp, sau thời hạn giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hết giá trị, phải nộp lại bản sao bằng tốt nghiệp và mang theo bản gốc để đối chiếu ).

7 . Thời gian đăng ký xét tuyển:

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo;

- Thời gian xét tuyển: Tháng 01/2023, tháng 3/2023, tháng 6/2023, tháng 9/2023.

8 . Địa điểm nhận và phát hành hồ sơ:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: (0238) 3 540 216./.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88