Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 Khoa Kinh tế - Du lịch

2019-08-05 14:31:06

Khoa Kinh tế - Du lịch thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Yêu cầu sinh viên các khóa 3,4,5 theo dõi lịch học để thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88