Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 -2020 Khoa KT-DL

2020-01-01 08:52:00

Khoa Kinh tế - Du lịch thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 -2020. Các sinh viên theo dõi lịch học và thực hiện nghiêm túc.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88