Chỉ tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đâu vào xét tuyển đại học chính quy trường Đại học Công nghiệp vinh năm 2018

22:15 19/09/2018

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo chỉ tiêu và ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2018 như sau:

Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88