Trường Đại học Công nghiệp Vinh: Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục để phát triển bền vững

2022-12-26 08:27:44

Ngày 24-25/12/2022, Trường Đại học Công nghiệp Vinh tham gia tập huấn Chương trình bồi dưỡng cho người làm công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Chương trình bồi dưỡng cho người làm công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục Đại học nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học về quản trị giáo dục đại học; phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục; xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Vinh tham dự trực tuyến Chương trình bồi dưỡng cho người làm công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức

Khoá tập huấn, bồi dưỡng được triển khai với 8 chủ đề: Quản trị, quản lý đại học để bảo đảm và KĐCLGD; Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong CSGD ĐH; Xây dựng, thực hiện CTĐT theo CĐR (Outcome based education); Các kỹ thuật giảng dạy và hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá để đạt CĐR; Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT; Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD ĐH; Kinh nghiệm quốc tế, khu vực về BĐCL, KĐCLGD; Chủ trương, chính sách, quy định về BĐCL và KĐCLGD của Việt Nam.

Trong những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giỏi, đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tập trung xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo định hướng ứng dụng, thường xuyên rà soát, điều chỉnh và cập nhật kiến thức mới; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo, tự học của người học; xây dựng môi trường học tập tích cực và năng động giúp người học phát triển toàn diện và trưởng thành. Đặc biệt, nhà trường luôn chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục nhà trường, coi các tiêu chí KĐCL là thước đo cho mọi mặt hoạt động của nhà trường. Qua đó từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng tiêu chí KĐCL, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu trong đào tạo.

Hàng năm, nhà trường tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo chuyên môn như việc triển khai xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra, CTĐT; bồi dưỡng kiến thức về tự đánh giá CTĐT; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, phương pháp giảng dạy... cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thiết lập hệ thống thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, gồm: người học, cựu người học, giảng viên và cơ quan/doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chuyên gia, nhà quản lý... để làm cơ sở cải tiến các lĩnh vực hoạt động.

Hoạt động BĐCL là một quá trình thường xuyên, liên tục cải tiến, nên rất cần sự chia sẻ, thống nhất trong toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học để cùng hướng đến việc thực hiện thành công mục tiêu giáo dục của nhà trường; hoàn thiện hệ thống BĐCL bên trong, xây dựng văn hóa chất lượng - yếu tố bền vững tạo ra chất lượng và thương hiệu.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88