Thông báo điểm chuẩn đại học chính quy năm 2022

2022-09-15 16:11:47

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học, hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học năm 2022, các ngành thuộc bậc đại học hệ chính quy như sau ( mức điểm xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng ) theo các phương thức xét tuyển điểm thi THPT và phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ):

- Các tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh;

D07: Toán, Hóa, Anh;

A02: Toán, Lý, Sinh;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

C00: Văn, Sử, Địa;

D15: Văn, Địa, Anh;

- Phụ huynh và thí sinh cần biết thêm chi tiết, liên hệ một trong các số điện thoại:

(0238) 3 540 216; 096 446 7788.

Nơi nhận:

  • Bộ GD&ĐT (để B/c);
  • Chủ tịch HĐT (để báo cáo);
  • Ban Giám hiệu;
  • Các đơn vị trong Trường;
  • TB Website trường;
  • Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PCT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

PGS. TS. Trần Anh Tuấn
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88