CÁC MẪU VĂN BẢN VÀ HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP

10:33 18/10/2018

- Đây là các mẫu văn bản và hướng dẫn làm báo cáo thực tập của Khoa Công nghệ. Sinh viên khoa Công nghệ cập nhật văn bản mới để đảm bảo báo cáo thực tập hoàn thành đúng mẫu và nội dung yêu cầu.

- Màu sắc của bìa chọn theo ngành, SV ngành nào tự thống nhất với giáo viên bộ môn ngành đó.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88