Bảo vệ luận án tiến sĩ

10:48 27/09/2018

Thứ tư , Ngày 02/12/2015

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại Phòng Bảo vệ luận án, trường ĐHBK Hà Nội, ThS.Trần Mạnh Hà, Phó Phòng Đào tạo trường ĐHCN Vinh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Cơ khí của mình.

ThS. Trần Mạnh Hà, là NCS của trường ĐHBK Hà Nội khóa 2011-2015 và là Phó trưởng Phòng Đào tạo của trường ĐHCN Vinh, dưới sự hướng dẫn tận tình của GS. TSKH Bành Tiến Long và PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên sau 3 năm nghiên cứu đã bảo vệ thành công luận án của mình với 7/7 phiếu tán thành và 2/7 phiếu đồng ý xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.

ThS Trần Mạnh Hà trước thời khắc lịch sử.

PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn, Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng và tóm tắt quá trình học tập. nghiên cứu của NCS Trần Mạnh Hà.

7 thành viên gồm các GS. PGS của Hội đồng đánh giá luận án TS của NCS Trần Mạnh Hà  trên dãy đầu tiên trong phòng bảo vệ.

NCS Trần Mạnh Hà trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng đánh giá.

GS.TSKH Bành Tiến Long đọc nhận xét luận án, quá trình nghiên cứu của NCS Trần Mạnh Hà.

GS. TS. Trần Văn Địch, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, tuyên bố kết quả: Tán thành ThS Trần Mạnh Hà là Tiến sĩ với 100% số phiếu.

TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng trường ĐHCN Vinh cám ơn trường ĐHBK Hà Nội- cơ sở đào tạo NCS, Các GS hướng dẫn và Hội đồng đánh giá luận án của NCS Trần Mạnh Hà.

TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng trường ĐHCN Vinh, chúc mừng tân Tiến sĩ Trần Mạnh Hà.

TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng trường ĐHCN Vinh cám ơn GS.TS. Trần Văn Địch, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án TS cho NCS Trần Mạnh Hà

TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng trường ĐHCN Vinh cám ơn GS.TSKH Bành Tiến Long, người hướng dẫn khoa học NCS Trần Mạnh Hà.

Hội đồng đánh giá, Các GS hướng dẫn, ĐHCN Vinh chụp ảnh lưu niệm
cùng tân TS.Trần Mạnh Hà. Chúc mừng thành công.

Tập thể CB trường ĐHCN Vinh vui cùng vợ chồng tân Tiến sĩ sau buổi bảo vệ luận án.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88