Đại học Công nghiệp Vinh tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

2021-06-09 16:14:05

Sáng ngày 09/06/2021 Ban Thanh tra của trường Đại học Công nghiệp Vinh tham gia hội nghị trực tuyến: “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho cán bộ cốt cán khối giáo dục đại học” với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gần 200 trường Đại học, Học viện trên cả nước.

Ban Thanh tra của trường Đại học Công nghiệp Vinh tham gia hội nghị trực tuyến

Hội nghị được triển khai trên cơ sở Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) số 515/KH-BGDĐT ngày 01/06/2021, Thanh tra Bộ GDĐT thông báo triệu tập cán bộ tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho cán bộ cốt cán của sở Giáo dục và Đào tạo, cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Ban Thanh tra của trường Đại học Công nghiệp Vinh tiếp nhận nội dung tập huấn

Chủ trì Hội nghị bởi Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng và đại diện Lãnh đạo Vụ GDĐH, Cục QLCL.

Tại Hội nghị đã triển khai tập huấn những nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bao gồm:

- Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị liên quan quy chế thi, nghiệp vụ công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hội nghị được chủ trì bởi Bộ Giáo dục và Dào tạo

Kết thúc hội nghị, bên cạnh những nội dung đã được trao đổi và thảo luận, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi toàn bộ tài liệu tập huấn theo địa chỉ Email của các đơn vị đã đăng ký trước khi tập huấn.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88