Thông báo công bố đủ điểm điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT

2022-07-20 14:39:00

THÔNG BÁO

Về việc công bố đủ điểm điều kiện trúng tuyển bậc Đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm 2022 vào tất cả các ngành đều là 17 điểm.

Lưu ý:

- Từ ngày 22/07/2022 đến ngày 20/08/2022 thí sinh cần thực hiện thủ tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống (http:/thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh muốn nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh cần đăng ký chính xác Mã trường là DCV và ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển là Nguyện vọng 1 trên hệ thống, thí sinh mới được công nhận chính thức.

- Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng hoặc thí sinh đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển là các nguyện vọng sau (2,3,4...) và đã trúng tuyển các nguyện vọng trước, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Vinh theo ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88