Thông báo đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2022

2022-07-15 10:32:00

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức: 100, 200 như sau:

1. Thông tin về ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển: 950 chỉ tiêu

  1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên ) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với người nước ngoài: Đã tốt nghiệp THPT ( tương đương trình độ THPT của Việt Nam ) và đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

2. Phương thức tuyển sinh:

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022- Mã phương thức xét tuyển 100 (chỉ tiêu 35%).

- Nguyên tắc xét tuyển : Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển(ĐXT): Xét tuyển theo tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn ĐKXT + điểm ưu tiên.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT – Mã phương thức xét tuyển 200 (chỉ tiêu 65%).

- Nguyên tắc xét tuyển : Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển(ĐXT): Xét theo 2 cách sau:

a. ĐXT = Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ( nếu có ).

b. ĐXT = Tổng điểm tổng kết [(năm lớp 11 + HK1 năm lớp 12)/2] các môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ( nếu có ).

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ( Mã phương thức xét tuyển 100):

Ngưỡng đảm bảo đầu vào được xác định đối với xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là: 15.0 điểm.

Trong đó, điểm xét tuyển được tính như sau:

ĐXT = Tổng điểm thi 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng ( nếu có ).

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Mã phương thức xét tuyển 200)

Ngưỡng đảm bảo đầu vào được xác định đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT là 17.0 điểm, hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên

Trong đó, điểm xét tuyển được tính như sau:

a. ĐXT = Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng ( nếu có ).

b. ĐXT = Tổng điểm tổng kết [(năm lớp 11 + HK1 năm lớp 12)/2] các môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng ( nếu có ).

4. Tổ chức đăng ký xét tuyển các đợt như sau:

4.1. Đợt 1: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại website:https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/07/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/08/2022.

- Tên trường: Đại học Công nghiệp Vinh.

- Mã trường: DCV

- Mã phương thức xét tuyển:

+ 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

+ 200: Xét kết quả học tập THPT (học bạ)

Lưu ý: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể: từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/07/2022 thí sinh đăng ký tại điểm tiếp nhận hồ sơ (theo quy định và hướng dẫn của Sở GD&ĐT nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản phục vụ công tác tuyển sinh.

4.2. Đợt 2- Xét tuyển bổ sung

- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/10/2022

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu ĐKXT ( theo mẫu, có thể tải từ trang Website của Nhà trường)

+ Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 (bản photocopy có công chứng)

+ Bản photocopy chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.

+ Giấy chứng nhận kết quả điểm điểm thi THPT (bản photocopy có công chứng) đối với thí sinh xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

+ Các giấy tờ ưu chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện về Phòng Đào tạo của Nhà trường.

5. Chính sách học bổng thu hút

Nhà trường thực hiện chính sách học bổng thu hút dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh như sau:

5.1. Thí sinh được hưởng mức học bổng tương đương 100% học phí năm học đầu tiên nếu thỏa mãn điều kiện sau:

Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 22.0 điểm trở lên đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đạt từ 25 điểm trở lên ( không có môn nào dưới 7.5 ) đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT.

5.2. Thí sinh được hưởng mức học bổng tương đương 50% học phí năm học đầu tiên nếu thỏa mãn điều kiện sau:

Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 19 đến dưới 22.0 điểm đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đạt từ 22 đến dưới 25 điểm ( không có môn nào dưới 6.5 ) đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT.

5.3. Đối tượng trúng tuyển thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết cơ thể sẽ xét từng trường hợp cụ thể.

Nhà trường tặng 50 suất ở ký túc xá miễn phí năm đầu tiên cho sinh viên nhập học sớm.

6. Thông tin liên hệ : Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, số 26, đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.540.216; Hotline: 0964.467.778

Email:congnghiepvinh@gmail.com; website: www.iuv.edu.vn./ .

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT(để b/c);

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Trang Web Nhà trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Mạnh Hà
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88