Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng vào đại học hệ chính quy năm 2022

2022-06-28 14:50:00

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng vào bậc đại học, hệ chính quy năm 2022

Căn cứ thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 15 điểm và phương thức xét kết quả học tập bậc THPT là 17 điểm.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10, cộng điểm ưu tiên khu vực (trong vòng 02 năm kể từ năm tốt nghiệp THPT ) và điểm ưu tiên đối tượng ( nếu có ).
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88